Meddygfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni

Ynys Mon LL77 7DU

01248 722229


Cartref
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu
Home - GM

Newyddion Diweddaraf . . .


Blwyddyn Newydd Dda 2016

Bydd y Feddygfa yn agor yn ol y oriau arferol o 8:30yb hyd 6:30yh o Ddydd Llun 4ydd Ionawr 2016


Ailadrodd Meddyginiaeth -  Nadolig 2015

Mae wythnos Nadolig yn aml yn brysur iawn, a byddwn ar gau ar Dydd Gwener, 25 Rhagfyr a Dydd Llun, 28 Rhagfyr.


Os ydych yn debygol o angen meddyginiaeth dros yr wythnos Nadolig, a fuasech cystal a sicrhau eich bod yn archebu eich meddyginiaeth ar amser gan adael 48 awr cyn casglu y meddyginiaeth o’r  ‘Dispensary’ neu’r Fferylllfa leol.  Bydd hyn yn sicrhau ein bod ni a'r Fferyllfa yn cael amser i brosesu eich presgripsiwn.


Tachwedd 2015

Hoffem groesawu Anita Wilkinson i Feddygfa Glan Menai fel Derbynnydd. Rydym yn falch iawn o'i chael yma yn rhan o'r Tîm.


Ebrill 2014

Bydd y gwasanaeth ail bresgripsiwn ar-lein bellach ar gael ar ôl dydd Iau 24 mis Ebrill 2014.


Cyflwynwch eich cais ail bresgripsiwn drwy'r post neu yn bersonol gan ganiatáu 48 awr dros y cais gael ei brosesu.


Diolch yn Fawr.


Mawrth 2014

Mae meddygfa Coed y Glyn a Glan Menai yn cael gosod caledwedd newydd rhwng . . .

Ebrill 25ain - 9fed o Fai

Efallai bydd eich ymholiadau yn cymryd ychydig yn hirach I’w ateb yn ystod y cyfnod yma.

Os gwelwch yn dda byddwch yn amyneddgar gyda ni yn ystod yr amser yma.

Ymddiheurwn am unrhyw anhawsder sy’n cael ei achosi.

Diolch yn Fawr.

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Tudalen Gartref Meddygfa Coed y Glyn

Croeso i wefan y practis ! Rydym yn feddygfa gyda 6 meddyg llawn amser a 2 rhan amser. Mae gennym 6500 o gleifion ac rydym wedi ein lleoli yn agos i ganol LLangefni. Mae ein cangen, a elwir yn Glan Menai, yng nghanol pentref Llanerchymedd( cliciwch yma am fanylion). Rydym yn dosbarthu meddyginiaeth ar y ddwy safle i’r cleifion sy’n byw yn fwy na milltir oddi wrth y fferyllfa agosaf. Rydym yn cynnig mwyafrif ein gwasanaeth yn ddwy ieithog .


 

Newid i wefan Glan Menai English

Mae Meddygfa Coed y Glyn nesaf i Nant y Pandy ac yn rhannu y maes parcio gyda Eglwys y plwyf(Sant Cyngar).Rydym dros y ffordd i ASDA.


Defnyddiwch y teilau ar dop y dudalen i  ddarganfod mwy am ein gwasanaethau, staff a’r gwasanaeth dosbarthu meddyginiaeth, ond os na ellwch ddarganfod gwybodaeth rydych angen yn a peidiwch ac oedi  i gysylltu a ni.