Meddygfa Coed y Glyn

Lon Las

Llangefni

Ynys Mon LL77 7DU

01248 722229


Cartref
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu
Home - GM

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Gwasanaethau

English Newid i wefan Glan Menai

Gwasanaeth atal genhedlu  mewngroth

Mae Dr Marc Edwards yn gallu gosod dyfais mewngroth. Mae Dr Katie Lloyd ar y funud yn dysgu’r dechneg.


Os ydych yn meddwl y byddwch yn hoffi cael dyfais Mirena(IUS) neu un gopr (IUD) gwler y dolenni isod:


Dyfais Mirena (IUS)


Dyfais Gopr (IUD)


Dylwch drafod pa ddyfais sy’n addas i chi gyda’ch meddyg. Bydd y meddyg yna yn gofyn i chi weld y nyrs i chi gael ‘swab’ i sicrhau nad oes gennych haint cyn i’r ddyfais gael ei osod. Pan ddaw canlyniad hwn yn ôl, dylech wneud  trefniant i siarad a Dr Edwards  i drefnu adeg i’w osod.


Mae’n rhaid i’r meddyg fod yn sicr nad ydych yn feichiog cyn gosod y ddyfais. Golyga hyn y dylech un ai fod ar eich misglwyf, ar ddull arall atal cenhedlu am bythefnos cynt, neu heb gael cyfathrach rhywiol am bythefnos a cael prawf beichiogrwydd negyddol ar y diwrnod. Dylech fod yn ymwybodol na ellir gosod y ddyfais os ydych wedi cael cyfathrach rywiol lle na ddefnyddid dull arall o atal cenhedlu yn y bythefnos cynt.


Dull Atal Genhedlu wedi ei Osod dan y Croen

Mae Dr Jonathan Bertalot a Dr Daviesyn gallu gosod y rhain. Os ydych am fwy o wybodaeth am y dull yma, gwler y ddolen isod:


Dull atal genhedlu dan y croen


Fel y dull mewngroth, mae’n rhaid i’r meddyg fod yn sicr nad ydych yn feichiog. Nid oes angen unrhyw brofion heblaw am brawf beichiogrwydd cyn ei osod. Cysylltwch a Dr Bertalot i drafod apwyntiad cyfleus.


Cygnor Teithio Tramor

Mae pobl yn teithio i wledydd pell yn llawer mwy aml nac o’r blaen. Sicrhewch eich bod yn derbyn cyngor priodol mewn digon o bryd, yn enwedig os yw eich taith am fod yn un gymleth neu i wledydd trofannol. Cynghorir i chi holi 3 mis ymlaen llaw.


Cyn cael y math yma o apwyntiad hefo’r nyrs, bydd angen cael gwybodaeth am eich taith, brechiadau blaenorol, beth y byddwch yn debygol o wneud yn ystod y gwyliau ayyb. Bydd hyn o bwys i ddewis brechiadau addas i chi.


Byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen(gallwch ei brintio drwy glicio yma) neu ei gasglu o’r dderbynfa. Bydd y nyrs yn cysylltu ac chi mewn tua 3 diwrnod i drefnu apwyntiad. Erbyn hyn bydd y nyrs wedi paratoi gywbodaeth ar eich cyfer, yn seiliedig ar y wybodaeth yr ydych wedi ei roi ar eich ffurflen.


Mae y cyngor am ddim, ond dylid nodi nad yw yr holl frechiadau ar gael am ddim ay y GIC.


Mae’n rhaid talu am y brechiadau canlynol

Twymyn melyn (yellow fever) tystysgrif

Llid yr ymennydd Japan (Japanese encephalitis)

Y gynddaredd (rabies)

Mae hefyd cost i dabledi gwrth falaria

Am amcan o’r costau dyid edrych ar wefan


MASTA Travel Well


Mae yn ddoeth i chi wneud eich ymchwil eich hunain hefyd-awgrymwn


www.fitfortravel.scot.nhs.uk  a  www.nathnac.org


www.nhs.uk/Livewell/TravelHealth/Pages/Travelhealthhome.aspx


Brechiadau Ffliw

Mae brechiadau ffliw ar gael ar hyn o bryd. Os ydych dros 65 oed, yn feichiog neu yn un o’r categoriau ‘risg uchel’ yna cynghorir chi i gael eich brechiad ffliw blynyddol.


Y categoriau risg uchel yw:


Afiechydon yr ysgyfaint yn cynnwys y fogfa (asthma)

Afiechydon y galon

Afiechydon yr arennau

Imiwnedd isel oherwydd afiechyd neu driniaeth

Clefyd Melys (diabetes)

Pobl dros 65 oed

Pobl mewn cartrefi henoed

Gofalwyr

Merched beichiog